Egen tillverkning av kroppkakor hos
Br Grönqvists Livs


Från ingrediens till...

  Hans Grönqvist tillverkar kroppkakor

...färdig produkt!

  Foto och animation av webmaster

© Raoul Karlsson